تراورتن سفید A

تراورتن سفید

تراورتن سفید (A)

سنگ تراورتن سفید بیشتر در نمای ساختمان کاربرد دارد و زیبایی خاصی به نمای ساختمان می دهد . جهت بازدید نماهای کار شده از سنگ فوق به صفحه گالری مراجعه نمایید